Selected Publications

Research in the College of Information Sciences and Technology explores topics across a variety of core and cross-cutting domains. Filter the list below by publication author, research area, and year to explore recent publications from IST researchers.

 • Yaqing
 • Wang
 • Fenglong
 • Ma
 • Haoyu
 • Wang
 • Kishlay
 • Jha
 • Jing
 • Gao
, 2021
on p. 3708-3716
 • Enyan
 • Dai
 • Charu
 • Aggarwal
 • Suhang
 • Wang
, 2021
on p. 227-236
 • Parisa
 • Shokouhi
 • Vikas
 • Kumar
 • Sumedha
 • Prathipati
 • Seyyed A.
 • Hosseini
 • Clyde Lee
 • Giles
 • Daniel
 • Kifer
, 2021
, Journal of Contaminant Hydrology
 • Enyan
 • Dai
 • Suhang
 • Wang
, 2021
on p. 680-688
 • Athar
 • Sefid
 • Prasenjit
 • Mitra
 • Lee
 • Giles
, 2021
 • Bijaya
 • Adhikari
 • Ajitesh
 • Srivastava
 • Sen
 • Pei
 • Sarah
 • Kefayati
 • Rose
 • Yu
 • Amulya
 • Yadav
 • Alexander
 • Rodriguez
 • Arvind
 • Ramanathan
 • Anil
 • Vullikanti
 • B. Aditya
 • Prakash
, 2021
on p. 4104-4105
 • Guodong
 • Du
 • Jia
 • Zhang
 • Fenglong
 • Ma
 • Min
 • Zhao
 • Yaojin
 • Lin
 • Shaozi
 • Li
, 2021
, Expert Systems With Applications
 • Ruixiao
 • Sun
 • Rongze
 • Gui
 • Himanshu
 • Neema
 • Yuche
 • Chen
 • Juliette
 • Ugirumurera
 • Joseph
 • Severino
 • Philip
 • Pugliese
 • Aron
 • Laszka
 • Abhishek
 • Dubey
, 2021
on p. 69-76
 • Wonchang
 • Lee
 • Yeon Chang
 • Lee
 • Dongwon
 • Lee
 • Sang Wook
 • Kim
, 2021
on p. 143-152
 • Justin D.
 • Silverman
 • Rachael J.
 • Bloom
 • Sharon
 • Jiang
 • Heather K.
 • Durand
 • Eric
 • Dallow
 • Sayan
 • Mukherjee
 • Lawrence A.
 • David
, 2021
, PLoS computational biology
 • Lei
 • Xue
 • Yuxiao
 • Yan
 • Luyi
 • Yan
 • Muhui
 • Jiang
 • Xiapu
 • Luo
 • Dinghao
 • Wu
 • Yajin
 • Zhou
, 2021
on p. 152-164
 • Huiyue
 • Wu
 • Yanyi
 • Deng
 • Jiajun
 • Pan
 • Tianxing
 • Han
 • Yonglin
 • Hu
 • Kaini
 • Huang
 • Xiaolong (Luke)
 • Zhang
, 2021
, Applied Ergonomics
 • Xiaoting
 • Li
 • Lingwei
 • Chen
 • Jinquan
 • Zhang
 • James
 • Larus
 • Dinghao
 • Wu
, 2021
 • Chuanhao
 • Li
 • Qingyun
 • Wu
 • Hongning
 • Wang
, 2021
on p. 1410-1419
 • Dongdong
 • Huo
 • Chen
 • Cao
 • Peng
 • Liu
 • Yazhe
 • Wang
 • Mingxuan
 • Li
 • Zhen
 • Xu
, 2021
, Journal of Systems Architecture
 • Tiffany
 • Knearem
 • Xiying
 • Wang
 • John M.M.
 • Carroll
, 2021
on p. 169-178
 • Jeongwon
 • Jo
 • Tiffany
 • Knearem
 • Chun Hua
 • Tsai
 • John M.
 • Carroll
, 2021
on p. 14-Jan
 • Parisa
 • Shokouhi
 • Vrushali
 • Girkar
 • Jacques
 • Rivière
 • Srisharan
 • Shreedharan
 • Chris
 • Marone
 • C. Lee
 • Giles
 • Daniel
 • Kifer
, 2021
, Geophysical Research Letters
 • Hanchao
 • Liu
 • Tai Jiang
 • Mu
 • Xiaolei
 • Huang
, 2021
, Computational Visual Media
on p. 229-239
 • Erika
 • Ganda
 • Kristen L.
 • Beck
 • Niina
 • Haiminen
 • Justin D.
 • Silverman
 • Ban
 • Kawas
 • Brittany D.
 • Cronk
 • Renee R.
 • Anderson
 • Laura B.
 • Goodman
 • Martin
 • Wiedmann
, 2021
, mSystems
 • Tiffany
 • Knearem
 • Jeongwon
 • Jo
 • Chun Hua
 • Tsai
 • John M.
 • Carroll
, 2021
on p. 38-43
 • Srishti
 • Gupta
 • Shipi
 • Dhanorkar
 • John
 • Carroll
, 2021
on p. 234-244
 • Shivansh
 • Rao
 • Vikas
 • Kumar
 • Daniel
 • Kifer
 • C. Lee
 • Giles
 • Ankur
 • Mali
, 2021
on p. 3701-3710
 • Tiffany
 • Knearem
 • Jeongwon
 • Jo
 • Xiying
 • Wang
 • John M.M.
 • Carroll
, 2021
on p. 212-223
 • Torsten
 • Maier
 • Saeed
 • Abdullah
 • Christopher
 • McComb
 • Jessica
 • Menold
, 2021
, SN Computer Science
 • Qinkun
 • Bao
 • Zihao
 • Wang
 • James R.
 • Larus
 • Dinghao
 • Wu
, 2021
on p. 238-239
 • Wenhui
 • Zhang
 • Peng
 • Liu
 • Trent
 • Jaeger
, 2021
on p. 393-406
 • Xianghua
 • Ding
 • Shuhan
 • Wei
 • Xinning
 • Gui
, 2021
 • Rupika
 • Dikkala
 • Roli
 • Khanna
 • Caleb
 • Matthews
 • Jonathan
 • Dodge
 • Sai
 • Raja
 • Catherine
 • Hu
 • Jed
 • Irvine
 • Zeyad
 • Shureih
 • Kin Ho
 • Lam
 • Andrew
 • Anderson
 • Minsuk
 • Kahng
 • Alan
 • Fern
 • Margaret
 • Burnett
, 2021
on p. 113-116
 • Michael
 • Wilbur
 • Philip
 • Pugliese
 • Aron
 • Laszka
 • Abhishek
 • Dubey
, 2021
on p. 22-26
 • Chun Hua
 • Tsai
 • Yue
 • You
 • Xinning
 • Gui
 • Yubo
 • Kou
 • John M.
 • Carroll
, 2021
 • Kyuhong
 • Park
 • Burak
 • Sahin
 • Yongheng
 • Chen
 • Jisheng
 • Zhao
 • Evan
 • Downing
 • Hong
 • Hu
 • Wenke
 • Lee
, 2021
on p. 759-773
 • Dina
 • Sabie
 • Reem
 • Talhouk
 • Cansu E.
 • Dedeoglu
 • Carleen
 • Maitland
 • Volker
 • Wulf
 • Eiad
 • Yafi
 • Samar
 • Sabie
 • Asam
 • Almohamed
 • Safa'a
 • Abujarour
 • Kahina
 • Le Louvier
 • Faheem
 • Hussain
 • Syed Ishtiaque
 • Ahmed
, 2021
 • Ling
 • Qiu
 • Bethany
 • Kanski
 • Shawna
 • Doerksen
 • Renate
 • Winkels
 • Kathryn H.
 • Schmitz
 • Saeed
 • Abdullah
, 2021
 • Yongheng
 • Chen
 • Rui
 • Zhong
 • Hong
 • Hu
 • Hangfan
 • Zhang
 • Yupeng
 • Yang
 • Dinghao
 • Wu
 • Wenke
 • Lee
, 2021
on p. 642-658
 • Wei
 • Song
 • Boya
 • Li
 • Zihan
 • Xue
 • Zhenzhen
 • Li
 • Wenhao
 • Wang
 • Peng
 • Liu
, 2021
on p. 955-969
 • Lun Pin
 • Yuan
 • Peng
 • Liu
 • Sencun
 • Zhu
, 2021
on p. 336-348
 • Maliheh
 • Ghajargar
 • Jefrey
 • Bardzell
, 2021
 • Cindy
 • Lin
 • Silvia
 • Lindtner
, 2021
 • Yue
 • You
 • Yubo
 • Kou
, 2021
 • Johnna
 • Blair
 • Chi Yang
 • Hsu
 • Ling
 • Qiu
 • Shih Hong
 • Huang
 • Ting Hao Kenneth
 • Huang
 • Saeed
 • Abdullah
, 2021
 • Jeffrey
 • Bardzell
 • Shaowen
 • Bardzell
 • Ann
 • Light
, 2021
 • Tongan
 • Cai
 • Chacha
 • Chen
 • Ting Hao
 • Huang
 • Frank E.
 • Ritter
, 2021
on p. 64-69
 • Yun
 • He
 • Xiaoqi
 • Jia
 • Peng
 • Liu
 • Weijuan
 • Zhang
, 2021
, Journal of Cyber Security
on p. 187-201
 • Dongsheng
 • Luo
 • Shuai
 • Ma
 • Yaowei
 • Yan
 • Chunmin
 • Hu
 • Xiang
 • Zhang
 • Jinpeng
 • Huai
, 2021
on p. 2317-2318
 • Junhua
 • Lu
 • Wei
 • Chen
 • Hui
 • Ye
 • Jie
 • Wang
 • Honghui
 • Mei
 • Yuhui
 • Gu
 • Yingcai
 • Wu
 • Xiaolong Luke
 • Zhang
 • Kwan Liu
 • Ma
, 2021
on p. 21-30
 • Ziheng
 • Liu
 • Shuofei
 • Zhu
 • Boqin
 • Qin
 • Hao
 • Chen
 • Linhai
 • Song
, 2021
on p. 616-629