Selected Publications

Research in the College of Information Sciences and Technology explores topics across a variety of core and cross-cutting domains. Filter the list below by publication author, research area, and year to explore recent publications from IST researchers.

 • Torsten
 • Maier
 • Saeed
 • Abdullah
 • Christopher
 • McComb
 • Jessica
 • Menold
, 2021
, SN Computer Science
 • Qinkun
 • Bao
 • Zihao
 • Wang
 • James R.
 • Larus
 • Dinghao
 • Wu
, 2021
on p. 238-239
 • Wenhui
 • Zhang
 • Peng
 • Liu
 • Trent
 • Jaeger
, 2021
on p. 393-406
 • Xianghua
 • Ding
 • Shuhan
 • Wei
 • Xinning
 • Gui
, 2021
 • Chun Hua
 • Tsai
 • Yue
 • You
 • Xinning
 • Gui
 • Yubo
 • Kou
 • John M.
 • Carroll
, 2021
 • Kyuhong
 • Park
 • Burak
 • Sahin
 • Yongheng
 • Chen
 • Jisheng
 • Zhao
 • Evan
 • Downing
 • Hong
 • Hu
 • Wenke
 • Lee
, 2021
on p. 759-773
 • Dina
 • Sabie
 • Reem
 • Talhouk
 • Cansu E.
 • Dedeoglu
 • Carleen
 • Maitland
 • Volker
 • Wulf
 • Eiad
 • Yafi
 • Samar
 • Sabie
 • Asam
 • Almohamed
 • Safa'a
 • Abujarour
 • Kahina
 • Le Louvier
 • Faheem
 • Hussain
 • Syed Ishtiaque
 • Ahmed
, 2021
 • Ling
 • Qiu
 • Bethany
 • Kanski
 • Shawna
 • Doerksen
 • Renate
 • Winkels
 • Kathryn H.
 • Schmitz
 • Saeed
 • Abdullah
, 2021
 • Yongheng
 • Chen
 • Rui
 • Zhong
 • Hong
 • Hu
 • Hangfan
 • Zhang
 • Yupeng
 • Yang
 • Dinghao
 • Wu
 • Wenke
 • Lee
, 2021
on p. 642-658
 • Wei
 • Song
 • Boya
 • Li
 • Zihan
 • Xue
 • Zhenzhen
 • Li
 • Wenhao
 • Wang
 • Peng
 • Liu
, 2021
on p. 955-969
 • Lun Pin
 • Yuan
 • Peng
 • Liu
 • Sencun
 • Zhu
, 2021
on p. 336-348
 • Maliheh
 • Ghajargar
 • Jefrey
 • Bardzell
, 2021
 • Yue
 • You
 • Yubo
 • Kou
, 2021
 • Johnna
 • Blair
 • Chi Yang
 • Hsu
 • Ling
 • Qiu
 • Shih Hong
 • Huang
 • Ting Hao Kenneth
 • Huang
 • Saeed
 • Abdullah
, 2021
 • Jeffrey
 • Bardzell
 • Shaowen
 • Bardzell
 • Ann
 • Light
, 2021
 • Tongan
 • Cai
 • Chacha
 • Chen
 • Ting Hao
 • Huang
 • Frank E.
 • Ritter
, 2021
on p. 64-69
 • Yun
 • He
 • Xiaoqi
 • Jia
 • Peng
 • Liu
 • Weijuan
 • Zhang
, 2021
, Journal of Cyber Security
on p. 187-201
 • Dongsheng
 • Luo
 • Shuai
 • Ma
 • Yaowei
 • Yan
 • Chunmin
 • Hu
 • Xiang
 • Zhang
 • Jinpeng
 • Huai
, 2021
on p. 2317-2318
 • Junhua
 • Lu
 • Wei
 • Chen
 • Hui
 • Ye
 • Jie
 • Wang
 • Honghui
 • Mei
 • Yuhui
 • Gu
 • Yingcai
 • Wu
 • Xiaolong Luke
 • Zhang
 • Kwan Liu
 • Ma
, 2021
on p. 21-30
 • Ziheng
 • Liu
 • Shuofei
 • Zhu
 • Boqin
 • Qin
 • Hao
 • Chen
 • Linhai
 • Song
, 2021
on p. 616-629
 • Sooyeon
 • Lee
 • Madison
 • Reddie
 • John M.
 • Carroll
, 2021
, Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction
 • Seok Hwan
 • Choi
 • Jinmyeong
 • Shin
 • Peng
 • Liu
 • Yoon Ho
 • Choi
, 2021
, IEEE Transactions on Network Science and Engineering
on p. 908-920
 • Kuan Chieh
 • Lo
 • Shih Chieh
 • Dai
 • Aiping
 • Xiong
 • Jing
 • Jiang
 • Lun Wei
 • Ku
, 2021
on p. 713-716
 • Nicholas G.
 • Davies
 • Sam
 • Abbott
 • Rosanna C.
 • Barnard
 • Christopher I.
 • Jarvis
 • Adam J.
 • Kucharski
 • James D.
 • Munday
 • Carl A.B.
 • Pearson
 • Timothy W.
 • Russell
 • Damien C.
 • Tully
 • Alex D.
 • Washburne
 • Tom
 • Wenseleers
 • Amy
 • Gimma
 • William
 • Waites
 • Kerry L.M.
 • Wong
 • Kevin
 • van Zandvoort
 • Justin D.
 • Silverman
 • Karla
 • Diaz-Ordaz
 • Ruth
 • Keogh
 • Rosalind M.
 • Eggo
 • Sebastian
 • Funk
 • Mark
 • Jit
 • Katherine E.
 • Atkins
 • W. John
 • Edmunds
, 2021
, Science
 • Sanjana
 • Gautam
 • Mary Beth
 • Rosson
, 2021
, Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction
 • Sree Sai
 • Teja Lanka
 • Sarah
 • Rajtmajer
 • Jian
 • Wu
 • C. Lee
 • Giles
, 2021
on p. 426-430
 • Muchao
 • Ye
 • Suhan
 • Cui
 • Yaqing
 • Wang
 • Junyu
 • Luo
 • Cao
 • Xiao
 • Fenglong
 • Ma
, 2021
on p. 1397-1409
 • Shaowen
 • Bardzell
 • Juho
 • Kim
 • Sian
 • Lindley
 • Aleksandra
 • Sarcevic
 • Sarita
 • Schoenebeck
, 2021
, Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction
 • Tsung Yu
 • Hsieh
 • Yiwei
 • Sun
 • Xianfeng
 • Tang
 • Suhang
 • Wang
 • Vasant G.
 • Honavar
, 2021
on p. 2270-2280
 • Benjamin V.
 • Hanrahan
 • Anita
 • Chen
 • Jiahua
 • Ma
 • Ning F.
 • Ma
 • Anna
 • Squicciarini
 • Saiph
 • Savage
, 2021
, Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction
 • Chacha
 • Chen
 • Junjie
 • Liang
 • Fenglong
 • Ma
 • Lucas
 • Glass
 • Jimeng
 • Sun
 • Cao
 • Xiao
, 2021
on p. 217-226
 • Jomara
 • Sandbulte
 • Chun-Hua
 • Tsai
 • John M.
 • Carroll
, 2021
, Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction
 • Amogh Subbakrishna
 • Adishesha
 • Daniel J.
 • Vanselow
 • Patrick La
 • Rivière
 • Xiaolei
 • Huang
 • Keith C.
 • Cheng
, 2021
on p. 140-144
 • Ankur
 • Mali
 • Alexander G.
 • Ororbia
 • Dan
 • Kifer
 • C. Lee
 • Giles
, 2021
on p. 356
 • Yeting
 • Bao
 • Hadi
 • Hosseini
, 2021
, SIGCSE 2021 - Proceedings of the 52nd ACM Technical Symposium on Computer Science Education
on p. 1253
 • Mayur Sunil
 • Jawalkar
 • Hadi
 • Hosseini
 • Carlos R.
 • Rivero
, 2021
, SIGCSE 2021 - Proceedings of the 52nd ACM Technical Symposium on Computer Science Education
on p. 1264
 • Jessica R.
 • McCann
 • Nathan A.
 • Bihlmeyer
 • Kimberly
 • Roche
 • Cameron
 • Catherine
 • Jayanth
 • Jawahar
 • Lydia Coulter
 • Kwee
 • Noelle E.
 • Younge
 • Justin
 • Silverman
 • Olga
 • Ilkayeva
 • Charles
 • Sarria
 • Alexandra
 • Zizzi
 • Janet
 • Wootton
 • Lisa
 • Poppe
 • Paul
 • Anderson
 • Michelle
 • Arlotto
 • Zhengzheng
 • Wei
 • Joshua A.
 • Granek
 • Raphael H.
 • Valdivia
 • Lawrence A.
 • David
 • Holly K.
 • Dressman
 • Christopher B.
 • Newgard
 • Svati H.
 • Shah
 • Patrick C.
 • Seed
 • John F.
 • Rawls
 • Sarah C.
 • Armstrong
, 2021
, Obesity
on p. 569-578
 • Aurélie
 • Conges
 • Peipei
 • Yang
 • Frederick
 • Benaben
 • Col Jacob
 • Graham
, 2021
on p. 336-341
 • Kaixuan
 • Zhang
 • Qinglong
 • Wang
 • C. Lee
 • Giles
, 2021
, Entropy
on p. 1-19
 • Huijun
 • Zhang
 • Junjie
 • Chen
 • Yan
 • Qiang
 • Juanjuan
 • Zhao
 • Jiangyang
 • Xu
 • Xiaobo
 • Fan
 • Yemin
 • Yang
 • Xiaolong
 • Zhang
, 2021
, Visual Computer
on p. 341-357
 • Jomara
 • Sandbulte
 • Chun Hua
 • Tsai
 • John M.
 • Carroll
, 2021
, International Journal of Human Computer Studies
 • Maliheh
 • Ghajargar
 • Jeffrey
 • Bardzell
 • Alison Smith
 • Renner
 • Peter Gall
 • Krogh
 • Kristina
 • Höök
 • David
 • Cuartielles
 • Laurens
 • Boer
 • Mikael
 • Wiberg
, 2021
 • Aiping
 • Xiong
 • Robert W.
 • Proctor
 • Yaqi
 • Xu
 • Howard N.
 • Zelaznik
, 2021
, Quarterly Journal of Experimental Psychology
on p. 241-253
 • Maria D.
 • Molina
 • S. Shyam
 • Sundar
 • Thai
 • Le
 • Dongwon
 • Lee
, 2021
, American Behavioral Scientist
on p. 180-212
 • Adam
 • Bowers
 • Cong
 • Liao
 • Douglas
 • Steiert
 • Dan
 • Lin
 • Anna
 • Squicciarini
 • Ali
 • Hurson
, 2021
, IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing
on p. 296-309
 • Feng
 • Xia
 • C. Lee
 • Giles
 • Huan
 • Liu
 • Kuansan
 • Wang
, 2021
, IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing
on p. 200-203
 • Clara
 • Caldeira
 • Xinning
 • Gui
 • Tera L.
 • Reynolds
 • Matthew
 • Bietz
 • Yunan
 • Chen
, 2021
, International Journal of Human Computer Studies
 • Yuan
 • Xue
 • Jiarong
 • Ye
 • Qianying
 • Zhou
 • L. Rodney
 • Long
 • Sameer
 • Antani
 • Zhiyun
 • Xue
 • Carl
 • Cornwell
 • Richard
 • Zaino
 • Keith C.
 • Cheng
 • Xiaolei
 • Huang
, 2021
, Medical Image Analysis