Publications

Research in the College of Information Sciences and Technology explores topics across a variety of core and cross-cutting domains. Filter the list below by publication author, research area, and year to explore recent publications from IST researchers.

Jian Wu, Kunho Kim, C. Lee Giles, 2019, Proceedings of the Conference on Artificial Intelligence for Data Discovery and Reuse, AIDR 2019
Huichu Zhang, Yaoyao Ding, Weinan Zhang, Siyuan Feng, Yichen Zhu, Yong Yu, Zhenhui Li, Chang Liu, Zihan Zhou, Haiming Jin, 2019, The Web Conference 2019 - Proceedings of the World Wide Web Conference, WWW 2019 on p. 3620-3624
Yaowei Yan, Yuchen Bian, Dongsheng Luo, Dongwon Lee, Xiang Zhang, 2019, The Web Conference 2019 - Proceedings of the World Wide Web Conference, WWW 2019 on p. 2137-2146
Qi Zhou, Junping Zhang, Lingfu Che, Hongming Shan, James Z Wang, 2019, IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems on p. 1728-1738
Dongkuan Xu, Wei Cheng, Bo Zong, Jingchao Ni, Dongjin Song, Wenchao Yu, Yuncong Chen, Haifeng Chen, Xiang Zhang, 2019, SIAM International Conference on Data Mining, SDM 2019 on p. 414-422
Prasanna Umar, Anna Squicciarini, Sarah Rajtmajer, 2019, The Web Conference 2019 - Proceedings of the World Wide Web Conference, WWW 2019 on p. 3272-3278
Yang Li, Quan Pan, Suhang Wang, Haiyun Peng, Tao Yang, Erik Cambria, 2019, Information Sciences on p. 73-85
Chao Chun Hsu, Hsin Yu Lin, Yu Hua Chen, Ting Hao Huang, Zi Yuan Chen, Lun Wei Ku, 2019, The Web Conference 2019 - Proceedings of the World Wide Web Conference, WWW 2019 on p. 3531-3535
Shahrzad Gholami, Amulya Yadav, Long Tran-Thanh, Bistra Dilkina, Milind Tambe, 2019, 18th International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems, AAMAS 2019 on p. 395-403
Yuan Yao, Hanghang Tong, Guo Yan, Feng Xu, Xiang Zhang, Boleslaw K Szymanski, Jian Lu, 2019, World Wide Web on p. 1099-1129
Lingyun Situ, Linzhang Wang, Xuandong Li, Le Guan, Wenhui Zhang, Peng Liu, 2019, Proceedings - 2019 IEEE/ACM 41st International Conference on Software Engineering on p. 270-271
Aria Khademi, David Foley, Sanghack Lee, Vasant Honavar, 2019, The Web Conference 2019 - Proceedings of the World Wide Web Conference, WWW 2019 on p. 2907-2914
Joshua Morris, Dan Lin, Anna Squicciarini, 2019, SACMAT 2019 - Proceedings of the 24th ACM Symposium on Access Control Models and Technologies on p. 37-48
Na Sun, Xiying Wang, Mary Beth Rosson, 2019, CHI 2019 - Proceedings of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems
Chenxi Qiu, Anna Squicciarini, Benjamin Hanrahan, 2019, 18th International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems, AAMAS 2019 on p. 404-412
Rob Grace, Shane Halse, Jess Kropczynski, Andrea Tapia, Fred Fonseca, 2019, ISCRAM 2019 - Proceedings on p. 734-745
Alexander G. Ororbia, Ankur Mali, Jian Wu, Scott O'Connell, William Dreese, David Miller, C. Lee Giles, 2019, Proceedings - DCC 2019 on p. 3-12
Yang Li, Suhang Wang, Quan Pan, Haiyun Peng, Tao Yang, Erik Cambria, 2019, Knowledge-Based Systems on p. 64-75
Huaxiu Yao, Yiding Liu, Ying Wei, Xianfeng Tang, Zhenhui Li, 2019, The Web Conference 2019 - Proceedings of the World Wide Web Conference, WWW 2019 on p. 2181-2191
Hongjian Wang, Porter Jenkins, Hua Wei, Fei Wu, Zhenhui Li, 2019, The Web Conference 2019 - Proceedings of the World Wide Web Conference, WWW 2019 on p. 3300-3306
Anita Chen, Chien Wen Tina Yuan, Ning F Ma, Chi Yang Hsu, Benjamin Vincent Hanrahan, 2019, CHI 2019 - Proceedings of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems
Xiying Wang, Tiffany Knearem, John M Carroll, 2019, Proceedings of the 13th EAI International Conference on Pervasive Computing Technologies for Healthcare, PervasiveHealth 2019 on p. 111-118
Ting Yao Hsu, Ting Hao Kenneth Huang, Yen Chia Hsu, 2019, CHI EA 2019 - Extended Abstracts of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems
Le Guan, Chen Cao, Sencun Zhu, Jingqiang Lin, Peng Liu, Yubin Xia, Bo Luo, 2019, WiSec 2019 - Proceedings of the 2019 Conference on Security and Privacy in Wireless and Mobile Networks on p. 34-44
Jess Kropczynski, Shane Halse, Doina Caragea, Rob Grace, Nathan Elrod, Cornelia Caragea, Andrea Tapia, 2019, ISCRAM 2019 - Proceedings on p. 916-922
Yingjie Li, Cornelia Caragea, Seoyeon Park, Doina Caragea, Andrea Tapia, 2019, ISCRAM 2019 - Proceedings on p. 788-798
Juan Francisco Carías, Leire Labaka, José María Sarriegi, Andrea Tapia, Josune Hernantes, 2019, ISCRAM 2019 - Proceedings on p. 64-75
Julien Coche, Aurelie Montarnal, Andrea Tapia, Frederick Benaben, 2019, ISCRAM 2019 - Proceedings on p. 1399-1400
Sooyeon Lee, Bjorn Hubert-Wallander, Molly Stevens, John M Carroll, 2019, CHI 2019 - Proceedings of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems
Kotaro Hara, Kristy Milland, Benjamin Vincent Hanrahan, Chris Callison-Burch, Abigail Adams, Saiph Savage, Jeffrey P Bigham, 2019, CHI EA 2019 - Extended Abstracts of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems
Chien Wen Yuan, Benjamin V Hanrahan, John M Carroll, 2019, Information Technology and People on p. 344-363
Fred Fonseca, Michael Marcinkowski, Clodoveu Davis, 2019, Journal of the Association for Information Science and Technology on p. 402-411
Qian Zhang, Yuan Xue, Xiaolei Huang, 2019, ISBI 2019 - 2019 IEEE International Symposium on Biomedical Imaging on p. 489-492
Justin Semonsen, Christopher Griffin, Anna Squicciarini, Sarah Rajtmajer, 2019, IEEE Transactions on Cybernetics on p. 1270-1278
Wei Zhou, Yan Jia, Anni Peng, Yuqing Zhang, Peng Liu, 2019, IEEE Internet of Things Journal on p. 1606-1616
Tengfei Tu, Xiaoyu Liu, Linhai Song, Yiying Zhang, 2019, ASPLOS 2019 - 24th International Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems on p. 865-878
Xiao Liu, Yufei Jiang, Dinghao Wu, 2019, Proceedings - 19th IEEE International Symposium on High Assurance Systems Engineering, HASE 2019 on p. 1-8
Chien Wen Yuan, Benjamin V Hanrahan, Sooyeon Lee, Mary Beth Rosson, John M Carroll, 2019, Universal Access in the Information Society on p. 127-140
Shipi Dhanorkar, Mary Beth Rosson, 2019, Information in Contemporary Society - 14th International Conference, iConference 2019, Proceedings on p. 353-364
Yimin Zhou, Yiwei Sun, Vasant Honavar, 2019, Proceedings - 2019 IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision, WACV 2019 on p. 283-293
Chen Zhong, John Yen, Peng Liu, Robert F Erbacher, 2019, IEEE Systems Journal on p. 603-614
Peiying Wang, Shijie Jia, Bo Chen, Luning Xia, Peng Liu, 2019, CODASPY 2019 - Proceedings of the 9th ACM Conference on Data and Application Security and Privacy on p. 327-338
Benjamin Ford, Matthew Brown, Amulya Yadav, Amandeep Singh, Arunesh Sinha, Biplav Srivastava, Christopher Kiekintveld, Milind Tambe, 2019, Artificial Intelligence and Conservation on p. 136-150
Yong Jung, Yasser EL-Manzalawy, Drena Dobbs, Vasant G Honavar, 2019, Proteins: Structure, Function and Bioinformatics on p. 198-211
Dafang He, Xiao Yang, Daniel Kifer, C. Lee Giles, 2019, Proceedings - 2019 IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision, WACV 2019 on p. 676-685
Tao Wen, Amal Agarwal, Lingzhou Xue, Alex Chen, Alison Herman, Zhenhui Li, Susan L Brantley, 2019, Environmental Science: Processes and Impacts on p. 384-396
Pei Wang, Dinghao Wu, Zhaofeng Chen, Tao Wei, 2019, Software - Practice and Experience on p. 252-273
Uichin Lee, Kyungsik Han, Hyunsung Cho, Kyong Mee Chung, Hwajung Hong, Sung Ju Lee, Youngtae Noh, Sooyoung Park, John M Carroll, 2019, Ad Hoc Networks on p. 8-24
Hanghang Tong, Zhenhui Li, 2019, IEEE International Conference on Data Mining Workshops, ICDMW on p. xxix-xxx
Yiwei Sun, Ngot Bui, Tsung Yu Hsieh, Vasant Honavar, 2019, Proceedings - 18th IEEE International Conference on Data Mining Workshops, ICDMW 2018 on p. 1006-1013