Selected Publications

Research in the College of Information Sciences and Technology explores topics across a variety of core and cross-cutting domains. Filter the list below by publication author, research area, and year to explore recent publications from IST researchers.

 • Jing
 • Liu
 • Yudi
 • Chen
 • Duanshun
 • Li
 • Noseong
 • Park
 • Kisung
 • Lee
 • Dongwon
 • Lee
, 2019
, Proceedings - 2019 IEEE International Conference on Big Data, Big Data 2019
on p. 860-869
 • Markus
 • Janczyk
 • Aiping
 • Xiong
 • Robert W.
 • Proctor
, 2019
, Human Factors
on p. 1297-1314
 • Haoti
 • Zhong
 • Hao
 • Li
 • Anna
 • Squicciarini
 • Sarah
 • Rajtmajer
 • David
 • Miller
, 2019
, Proceedings - 2019 IEEE International Conference on Big Data, Big Data 2019
on p. 1351-1360
 • Antonio Jesús
 • Fernández-García
 • Luis
 • Iribarne
 • Antonio
 • Corral
 • Javier
 • Criado
 • James Z.
 • Wang
, 2019
, Universal Access in the Information Society
on p. 747-770
 • Dongkuan
 • Xu
 • Wei
 • Cheng
 • Dongsheng
 • Luo
 • Yameng
 • Gu
 • Xiao
 • Liu
 • Jingchao
 • Ni
 • Bo
 • Zong
 • Haifeng
 • Chen
 • Xiang
 • Zhang
, 2019
, Proceedings - 19th IEEE International Conference on Data Mining, ICDM 2019
on p. 1402-1407
 • Tsung Yu
 • Hsieh
 • Yiwei
 • Sun
 • Suhang
 • Wang
 • Vasant
 • Honavar
, 2019
, Proceedings - 10th IEEE International Conference on Big Knowledge, ICBK 2019
on p. 87-96
 • Yongheng
 • Chen
 • Linhai
 • Song
 • Xinyu
 • Xing
 • Fengyuan
 • Xu
 • Wenfei
 • Wu
, 2019
, FEAST 2019 - Proceedings of the 3rd ACM Workshop on Forming an Ecosystem Around Software Transformation
on p. 9-15
 • Suhang
 • Wang
 • Charu
 • Aggarwal
 • Huan
 • Liu
, 2019
, CIKM 2019 - Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management
on p. 1041-1050
 • Mostafa
 • Abbas
 • John
 • Matta
 • Thanh
 • Le
 • Halima
 • Bensmail
 • Tayo
 • Obafemi-Ajayi
 • Vasant
 • Honavar
 • Yasser
 • EL-Manzalawy
, 2019
, PloS one
 • Yuan
 • Wang
 • Yukun
 • Li
 • Xinning
 • Gui
 • Yubo
 • Kou
 • Fenglian
 • Liu
, 2019
, Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction
 • Limeng
 • Cui
 • Kai
 • Shu
 • Suhang
 • Wang
 • Dongwon
 • Lee
 • Huan
 • Liu
, 2019
, CIKM 2019 - Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management
on p. 2961-2964
 • L.
 • Genga
 • Nicola
 • Zannone
 • Anna
 • Squicciarini
, 2019
, Computers and Security
 • Tian
 • Shi
 • Suhang
 • Wang
 • Vineeth
 • Rakesh
 • Chandan K.
 • Reddy
, 2019
, CIKM 2019 - Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management
on p. 2723-2731
 • Tifany
 • Knearem
 • Xiying
 • Wang
 • John M.
 • Carroll
, 2019
, CSCW 2019 Companion - Conference Companion Publication of the 2019 Computer Supported Cooperative Work and Social Computing
on p. 252-256
 • Kunho
 • Kim
 • Shaurya
 • Rohatgi
 • C.
 • Lee Giles
, 2019
, CIKM 2019 - Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management
on p. 2369-2372
 • Sahiti
 • Kunchay
 • Shan
 • Wang
 • Saeed
 • Abdullah
, 2019
, CSCW 2019 Companion - Conference Companion Publication of the 2019 Computer Supported Cooperative Work and Social Computing
on p. 262-266
 • Peng
 • Liu
 • Yuqing
 • Zhang
, 2019
, CCS 2019 - Proceedings of the 2019 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security
on p. 2713-2714
 • Jie
 • Li
 • Xinning
 • Gui
 • Yubo
 • Kou
 • Yukun
 • Li
, 2019
, Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction
 • Fucheng
 • Liu
 • Xihe
 • Jiang
 • Yu
 • Wen
 • Xinyu
 • Xing
 • Dongxue
 • Zhang
 • Dan
 • Meng
, 2019
, CCS 2019 - Proceedings of the 2019 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security
on p. 1777-1794
 • Li
 • Wang
 • Dongpeng
 • Xu
 • Jiang
 • Ming
 • Yu
 • Fu
 • Dinghao
 • Wu
, 2019
, SPRO 2019 - Proceedings of the 3rd ACM Workshop on Software Protection
on p. 15-26
 • Jiasheng
 • Zhang
 • Thai
 • Le
 • Yiming
 • Liao
 • Dongwon
 • Lee
, 2019
, Proceedings - 19th IEEE International Conference on Data Mining Workshops, ICDMW 2019
on p. 1122-1125
 • Chenxi
 • Qiu
 • Anna
 • Squicciarini
 • Sarah
 • Rajtmajer
, 2019
, CIKM 2019 - Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management
on p. 2003-2012
 • Dongliang
 • Mu
 • Wenbo
 • Guo
 • Alejandro
 • Cuevas
 • Yueqi
 • Chen
 • Jinxuan
 • Gai
 • Xinyu
 • Xing
 • Bing
 • Mao
 • Chengyu
 • Song
, 2019
, Proceedings - 2019 34th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering, ASE 2019
on p. 924-935
 • Yueqi
 • Chen
 • Xinyu
 • Xing
, 2019
, CCS 2019 - Proceedings of the 2019 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security
on p. 1707-1722
 • Clio
 • Andris
 • Brynne
 • Godfrey
 • Carleen
 • Maitland
 • Matthew
 • McGee
, 2019
, Proceedings of the 3rd ACM SIGSPATIAL International Workshop on Geospatial Humanities, GeoHumanities 2019
 • Ting
 • Chen
 • Xiapu
 • Luo
 • Yufei
 • Zhang
 • Ting
 • Wang
 • Zihao
 • Li
 • Rong
 • Cao
 • Xiuzhuo
 • Xiao
 • Xiaosong
 • Zhang
, 2019
, CCS 2019 - Proceedings of the 2019 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security
on p. 1503-1520
 • Xuying
 • Meng
 • Suhang
 • Wang
 • Kai
 • Shu
 • Jundong
 • Li
 • Bo
 • Chen
 • Huan
 • Liu
 • Yujun
 • Zhang
, 2019
, World Wide Web
on p. 2853-2881
 • Johnna
 • Blair
 • Saeed
 • Abdullah
, 2019
, CSCW 2019 Companion - Conference Companion Publication of the 2019 Computer Supported Cooperative Work and Social Computing
on p. 161-165
 • Jinmyeong
 • Shin
 • Seok Hwan
 • Choi
 • Peng
 • Liu
 • Yoon Ho
 • Choi
, 2019
, Future Generation Computer Systems
on p. 811-825
 • Porter
 • Jenkins
 • Ahmad
 • Farag
 • Suhang
 • Wang
 • Zhenhui
 • Li
, 2019
, CIKM 2019 - Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management
on p. 1993-2002
 • Kangjie
 • Lu
 • Hong
 • Hu
, 2019
, CCS 2019 - Proceedings of the 2019 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security
on p. 1867-1881
 • Haoyu
 • Ma
 • Chunfu
 • Jia
 • Shijia
 • Li
 • Wantong
 • Zheng
 • Dinghao
 • Wu
, 2019
, IEEE Transactions on Information Forensics and Security
on p. 2859-2874
 • Lida
 • Huang
 • Guoray
 • Cai
 • Hongyong
 • Yuan
 • Jianguo
 • Chen
, 2019
, Expert Systems With Applications
on p. 308-320
 • Jordan
 • Beck
 • Omar
 • Sosa-Tzec
 • John M.
 • Carroll
, 2019
, SIGDOC 2019 - Proceedings of the 37th ACM International Conference on the Design of Communication
 • Rob
 • Grace
 • Caroline
 • Stratton
 • Fred
 • Fonseca
, 2019
, Social Science Quarterly
on p. 1999-2016
 • Jian
 • Xu
 • Syed Masum
 • Billah
 • Aruna
 • Balasubramanian
 • Roy
 • Shilkrot
, 2019
, ASSETS 2019 - 21st International ACM SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility
on p. 96-104
 • Mshabab
 • Alrizah
 • Xinyu
 • Xing
 • Sencun
 • Zhu
, 2019
, IMC 2019 - Proceedings of the 2019 ACM Internet Measurement Conference
on p. 230-244
 • Chun Hua
 • Tsai
 • Peter
 • Brusilovsky
, 2019
, ACM Transactions on Interactive Intelligent Systems
 • Peng
 • Peng
 • Limin
 • Yang
 • Linhai
 • Song
 • Gang
 • Wang
, 2019
, IMC 2019 - Proceedings of the 2019 ACM Internet Measurement Conference
on p. 478-485
 • Joslenne
 • Peña
 • Mary Beth
 • Rosson
, 2019
, Proceedings - 2019 IEEE Symposium on Visual Languages and Human-Centric Computing, VL/HCC 2019
on p. 193-197
 • Koustav
 • Rudra
 • Pawan
 • Goyal
 • Niloy
 • Ganguly
 • Muhammad
 • Imran
 • Prasenjit
 • Mitra
, 2019
, IEEE Transactions on Computational Social Systems
on p. 981-993
 • Maliheh
 • Ghajargar
 • Jeffrey
 • Bardzell
, 2019
, Digital Creativity
on p. 277-299
 • Akane
 • Sano
 • Saeed
 • Abdullah
 • Jakob E.
 • Bardram
 • Sandra
 • Servia
 • Elizabeth L.
 • Murnane
 • Tanzeem
 • Choudhury
 • Mirco
 • Musolesi
 • Giovanna Nunes
 • Vilaza
 • Varun
 • Mishra
, 2019
, UbiComp/ISWC 2019- - Adjunct Proceedings of the 2019 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing and Proceedings of the 2019 ACM International Symposium on Wearable Computers
on p. 899-901
 • Ting
 • Chen
 • Zihao
 • Li
 • Yufei
 • Zhang
 • Xiapu
 • Luo
 • Ting
 • Wang
 • Teng
 • Hu
 • Xiuzhuo
 • Xiao
 • Dong
 • Wang
 • Jin
 • Huang
 • Xiaosong
 • Zhang
, 2019
, Proceedings - 13th ACM/IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement, ESEM 2019
 • Fenglong
 • Ma
 • Shiran
 • Zhong
 • Jing
 • Gao
 • Ling
 • Bian
, 2019
, ACM-BCB 2019 - Proceedings of the 10th ACM International Conference on Bioinformatics, Computational Biology and Health Informatics
on p. 233-242
 • Benjamin V.
 • Hanrahan
 • Chien Wen
 • Yuan
 • Mary Beth
 • Rosson
 • Jordan
 • Beck
 • John M.
 • Carroll
, 2019
, Design Studies
on p. 1-26
 • Ghazaleh
 • Beigi
 • Kai
 • Shu
 • Ruocheng
 • Guo
 • Suhang
 • Wang
 • Huan
 • Liu
, 2019
, HT 2019 - Proceedings of the 30th ACM Conference on Hypertext and Social Media
on p. 275-276
 • Behrooz
 • Mansouri
 • Shaurya
 • Rohatgi
 • Douglas W.
 • Oard
 • Jian
 • Wu
 • C. Lee
 • Giles
 • Richard
 • Zanibbi
, 2019
, ICTIR 2019 - Proceedings of the 2019 ACM SIGIR International Conference on Theory of Information Retrieval
on p. 11-18
 • Yuchen
 • Bian
 • Jingchao
 • Ni
 • Wei
 • Cheng
 • Xiang
 • Zhang
, 2019
, Knowledge and Information Systems
on p. 1663-1691
 • Thai
 • Le
 • Kai
 • Shu
 • Maria D.
 • Molina
 • Dongwon
 • Lee
 • S.
 • Shyam Sundar
 • Huan
 • Liu
, 2019
, Proceedings of the 2019 IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining, ASONAM 2019
on p. 33-40