Publications

Research in the College of Information Sciences and Technology explores topics across a variety of core and cross-cutting domains. Filter the list below by publication author, research area, and year to explore recent publications from IST researchers.

Richard Canevez, Carleen Frances Maitland, Soundous Ettayebi, James Shaw, Charlene Everson, Matthew Rantanen, 2020, Proceedings of the 2020 International Conference on Information and Communication Technologies and Development, ICTD 2020
Boqin Qin, Yilun Chen, Zeming Yu, Linhai Song, Yiying Zhang, 2020, PLDI 2020 - Proceedings of the 41st ACM SIGPLAN Conference on Programming Language Design and Implementation on p. 763-779
Kaixuang Zhang, Qinglong Wang, C. Lee Giles, 2020, Advances in Artificial Intelligence - 33rd Canadian Conference on Artificial Intelligence, Canadian AI 2020, Proceedings on p. 540-552
Jomara Sandbulte, Kathleen Byrd, Rachael Owens, John M. Carroll, 2020, Proceedings of the 14th EAI International Conference on Pervasive Computing Technologies for Healthcare, PervasiveHealth 2020 on p. 21-37
Wentao Wang, Suhang Wang, Wenqi Fan, Zitao Liu, Jiliang Tang, 2020, Proceedings of the 2020 SIAM International Conference on Data Mining, SDM 2020 on p. 307-315
Dun Liang, Yuan Chen Guo, Shao Kui Zhang, Tai Jiang Mu, Xiaolei Huang, 2020, Journal of Computer Science and Technology on p. 493-505
Yuchen Bian, Dongsheng Luo, Yaowei Yan, Wei Cheng, Wei Wang, Xiang Zhang, 2020, Knowledge and Information Systems on p. 2067-2101
Johnna Blair, Dahlia Mukherjee, Erika F.H. Saunders, Saeed Abdullah, 2020, Proceedings of the 14th EAI International Conference on Pervasive Computing Technologies for Healthcare, PervasiveHealth 2020 on p. 234--238
Fenglong Ma, Yaqing Wang, Jing Gao, Houping Xiao, Jing Zhou, 2020, Proceedings of the 2020 SIAM International Conference on Data Mining, SDM 2020 on p. 514-522
Scott Pezanowski, Prasenjit Mitra, 2020, LREC 2020 - 12th International Conference on Language Resources and Evaluation, Conference Proceedings on p. 2054-2063
Manish Parashar, Anthony Simonet, Ivan Rodero, Forough Ghahramani, Grace Agnew, Ron Jantz, Vasant Honavar, 2020, Computing in Science and Engineering on p. 79-92
Aiping Xiong, Tianhao Wang, Ninghui Li, Somesh Jha, 2020, Proceedings - 2020 IEEE Symposium on Security and Privacy, SP 2020 on p. 392-410
Feng Xiao, Jinquan Zhang, Jianwei Huang, Guofei Gu, Dinghao Wu, Peng Liu, 2020, Proceedings - 2020 IEEE Symposium on Security and Privacy, SP 2020 on p. 1512-1526
Ning F Ma, Benjamin Vincent Hanrahan, 2020, Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction
Zhengxiong Li, Fenglong Ma, Aditya Singh Rathore, Zhuolin Yang, Baicheng Chen, Lu Su, Wenyao Xu, 2020, Proceedings - 2020 IEEE Symposium on Security and Privacy, SP 2020 on p. 217-232
Jiawei Chen, Anbang Xu, Zhe Liu, Yufan Guo, Xiaotong Liu, Yingbei Tong, Rama Akkiraju, John M Carroll, 2020, CHI EA 2020 - Extended Abstracts of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems
Wei Zhong, Shaurya Rohatgi, Jian Wu, C. Lee Giles, Richard Zanibbi, 2020, Advances in Information Retrieval - 42nd European Conference on IR Research, ECIR 2020, Proceedings on p. 714-727
Yiwei Sun, Suhang Wang, Xianfeng Tang, Tsung Yu Hsieh, Vasant Honavar, 2020, The Web Conference 2020 - Proceedings of the World Wide Web Conference, WWW 2020 on p. 673-683
Jinping Wang, Hyun Yang, Ruosi Shao, Saeed Abdullah, S Shyam Sundar, 2020, CHI 2020 - Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems
Sian Lee, Joshua P Forrest, Jessica Strait, Haeseung Seo, Dongwon Lee, Aiping Xiong, 2020, CHI EA 2020 - Extended Abstracts of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems
Shouling Ji, Qinchen Gu, Haiqin Weng, Qianjun Liu, Pan Zhou, Jing Chen, Zhao Li, Raheem Beyah, Ting Wang, 2020, Proceedings - 2020 IEEE 36th International Conference on Data Engineering, ICDE 2020 on p. 1609-1620
Vinayshekhar Bannihatti Kumar, Roger Iyengar, Namita Nisal, Yuanyuan Feng, Hana Habib, Peter Story, Sushain Cherivirala, Margaret Hagan, Lorrie Cranor, Shomir Wilson, Florian Schaub, Norman Sadeh, 2020, The Web Conference 2020 - Proceedings of the World Wide Web Conference, WWW 2020 on p. 1943-1954
Xianghua Ding, Xinning Gui, Xiaojuan Ma, Zhaofei Ding, Yunan Chen, 2020, CHI 2020 - Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems
Chieh Yang Huang, Shih Hong Huang, Ting Hao Kenneth Huang, 2020, CHI 2020 - Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems
Guanjie Zheng, Hanyang Liu, Kai Xu, Zhenhui Li, 2020, Proceedings - 2020 IEEE 36th International Conference on Data Engineering, ICDE 2020 on p. 1822-1825
S Shyam Sundar, Jinyoung Kim, Mary Beth Rosson, Maria D Molina, 2020, CHI 2020 - Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems
Haining Zhu, Zachary J Moffa, Xinning Gui, John M Carroll, 2020, CHI 2020 - Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems
Haining Zhu, Zachary J Moffa, John M Carroll, 2020, CHI 2020 - Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems
Yanglan Ou, Yuan Xue, Ye Yuan, Tao Xu, Vincent Pisztora, Jia Li, Xiaolei Huang, 2020, ISBI 2020 - 2020 IEEE International Symposium on Biomedical Imaging on p. 1720-1724
Sooyeon Lee, Madison Reddie, Chun Hua Tsai, Jordan Beck, Mary Beth Rosson, John M Carroll, 2020, CHI 2020 - Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems
Eugene Cho, S Shyam Sundar, Saeed Abdullah, Nasim Motalebi, 2020, CHI 2020 - Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems
Qingtian Zou, Anoop Singhal, Xiaoyan Sun, Peng Liu, 2020, IWSPA 2020 - Proceedings of the 6th International Workshop on Security and Privacy Analytics on p. 43-52
Haoti Zhong, Cong Liao, Anna Cinzia Squicciarini, Sencun Zhu, David Miller, 2020, CODASPY 2020 - Proceedings of the 10th ACM Conference on Data and Application Security and Privacy on p. 97-108
Moojan Ghafurian, David Reitter, Frank E Ritter, 2020, ACM Transactions on Computer-Human Interaction
Weizhe Zhang, Huanran Wang, Hui He, Peng Liu, 2020, IEEE Transactions on Reliability on p. 55-69
Hongfei Xue, Wenjun Jiang, Chenglin Miao, Fenglong Ma, Shiyang Wang, Ye Yuan, Shuochao Yao, Aidong Zhang, Lu Su, 2020, Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies
Edoardo Serra, Anu Shrestha, Francesca Spezzano, Anna Squicciarini, 2020, CODASPY 2020 - Proceedings of the 10th ACM Conference on Data and Application Security and Privacy on p. 29-38
John M Carroll, Sooyeon Lee, Madison Reddie, Jordan Beck, Mary Beth Rosson, 2020, Interaction Design and Architecture(s) on p. 29-52
Bangwen Deng, Wenfei Wu, Linhai Song, 2020, SOSR 2020 - Proceedings of the 2020 Symposium on SDN Research on p. 34-40
Agnese Chiatti, Gianluca Bardaro, Emanuele Bastianelli, Ilaria Tiddi, Prasenjit Mitra, Enrico Motta, 2020, Electronics (Switzerland)
Ankur Mali, Alexander G. Ororbia, C. Lee Giles, 2020, Proceedings - DCC 2020 on p. 23-32
Junho Song, Kyungsik Han, Dongwon Lee, Sang Wook Kim, 2020, 35th Annual ACM Symposium on Applied Computing, SAC 2020 on p. 450-457
Chandan Reddy Akiti, Sarah Rajtmajer, Anna Squicciarini, 2020, CEUR Workshop Proceedings on p. 179-206
Frank E Ritter, Martin KC Yeh, Yu Yan, Ka Chun Siu, Dmitry Oleynikov, 2020, Surgical Innovation on p. 68-80
John Millar Carroll, Jordan Beck, Elizabeth W Boyer, Shipi Dhanorkar, Srishti Gupta, 2020, Interacting with Computers on p. 492-506
Xianfeng Tang, Yandong Li, Yiwei Sun, Huaxiu Yao, Prasenjit Mitra, Suhang Wang, 2020, WSDM 2020 - Proceedings of the 13th International Conference on Web Search and Data Mining on p. 600-608
Yu Luo, Jianbo Ye, Reginald B Adams, Jia Li, Michelle G Newman, James Z Wang, 2020, International Journal of Computer Vision
Yiming Liao, Shuguang Wang, Eui Hong Han, Jongwuk Lee, Dongwon Lee, 2020, Machine Learning and Knowledge Discovery in Databases - European Conference, ECML PKDD 2019, Proceedings on p. 552-568
Dongsheng Luo, Jingchao Ni, Suhang Wang, Yuchen Bian, Xiong Yu, Xiang Zhang, 2020, WSDM 2020 - Proceedings of the 13th International Conference on Web Search and Data Mining on p. 393-401
Tommaso Colombino, Jutta Willamowski, Antonietta Grasso, Benjamin Vincent Hanrahan, 2020, Studies in Applied Philosophy, Epistemology and Rational Ethics on p. 55-71