Selected Publications

Research in the College of Information Sciences and Technology explores topics across a variety of core and cross-cutting domains. Filter the list below by publication author, research area, and year to explore recent publications from IST researchers.

 • Manish
 • Parashar
 • Anthony
 • Simonet
 • Ivan
 • Rodero
 • Forough
 • Ghahramani
 • Grace
 • Agnew
 • Ron
 • Jantz
 • Vasant
 • Honavar
, 2020
, Computing in Science and Engineering
on p. 79-92
 • Aiping
 • Xiong
 • Tianhao
 • Wang
 • Ninghui
 • Li
 • Somesh
 • Jha
, 2020
, Proceedings - 2020 IEEE Symposium on Security and Privacy, SP 2020
on p. 392-410
 • Feng
 • Xiao
 • Jinquan
 • Zhang
 • Jianwei
 • Huang
 • Guofei
 • Gu
 • Dinghao
 • Wu
 • Peng
 • Liu
, 2020
, Proceedings - 2020 IEEE Symposium on Security and Privacy, SP 2020
on p. 1512-1526
 • Feng
 • Xiao
 • Jinquan
 • Zhang
 • Jianwei
 • Huang
 • Guofei
 • Gu
 • Dinghao
 • Wu
 • Peng
 • Liu
, 2020
, Proceedings - 2020 IEEE Symposium on Security and Privacy, SP 2020
on p. 1512-1526
 • Ning F.
 • Ma
 • Benjamin V.
 • Hanrahan
, 2020
, Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction
 • Zhengxiong
 • Li
 • Fenglong
 • Ma
 • Aditya Singh
 • Rathore
 • Zhuolin
 • Yang
 • Baicheng
 • Chen
 • Lu
 • Su
 • Wenyao
 • Xu
, 2020
, Proceedings - 2020 IEEE Symposium on Security and Privacy, SP 2020
on p. 217-232
 • Jiawei
 • Chen
 • Anbang
 • Xu
 • Zhe
 • Liu
 • Yufan
 • Guo
 • Xiaotong
 • Liu
 • Yingbei
 • Tong
 • Rama
 • Akkiraju
 • John M.
 • Carroll
, 2020
, CHI EA 2020 - Extended Abstracts of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems
 • Yiwei
 • Sun
 • Suhang
 • Wang
 • Xianfeng
 • Tang
 • Tsung Yu
 • Hsieh
 • Vasant
 • Honavar
, 2020
, The Web Conference 2020 - Proceedings of the World Wide Web Conference, WWW 2020
on p. 673-683
 • Yiwei
 • Sun
 • Suhang
 • Wang
 • Xianfeng
 • Tang
 • Tsung Yu
 • Hsieh
 • Vasant
 • Honavar
, 2020
, The Web Conference 2020 - Proceedings of the World Wide Web Conference, WWW 2020
on p. 673-683
 • Jinping
 • Wang
 • Hyun
 • Yang
 • Ruosi
 • Shao
 • Saeed
 • Abdullah
 • S. Shyam
 • Sundar
, 2020
, CHI 2020 - Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems
 • Sian
 • Lee
 • Joshua P.
 • Forrest
 • Jessica
 • Strait
 • Haeseung
 • Seo
 • Dongwon
 • Lee
 • Aiping
 • Xiong
, 2020
, CHI EA 2020 - Extended Abstracts of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems
 • Sian
 • Lee
 • Joshua P.
 • Forrest
 • Jessica
 • Strait
 • Haeseung
 • Seo
 • Dongwon
 • Lee
 • Aiping
 • Xiong
, 2020
, CHI EA 2020 - Extended Abstracts of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems
 • Shouling
 • Ji
 • Qinchen
 • Gu
 • Haiqin
 • Weng
 • Qianjun
 • Liu
 • Pan
 • Zhou
 • Jing
 • Chen
 • Zhao
 • Li
 • Raheem
 • Beyah
 • Ting
 • Wang
, 2020
, Proceedings - 2020 IEEE 36th International Conference on Data Engineering, ICDE 2020
on p. 1609-1620
 • Vinayshekhar
 • Bannihatti Kumar
 • Roger
 • Iyengar
 • Namita
 • Nisal
 • Yuanyuan
 • Feng
 • Hana
 • Habib
 • Peter
 • Story
 • Sushain
 • Cherivirala
 • Margaret
 • Hagan
 • Lorrie
 • Cranor
 • Shomir
 • Wilson
 • Florian
 • Schaub
 • Norman
 • Sadeh
, 2020
, The Web Conference 2020 - Proceedings of the World Wide Web Conference, WWW 2020
on p. 1943-1954
 • Xianghua
 • Ding
 • Xinning
 • Gui
 • Xiaojuan
 • Ma
 • Zhaofei
 • Ding
 • Yunan
 • Chen
, 2020
, CHI 2020 - Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems
 • Chieh Yang
 • Huang
 • Shih Hong
 • Huang
 • Ting Hao Kenneth
 • Huang
, 2020
, CHI 2020 - Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems
 • Jeffrey
 • Bardzell
 • Guo
 • Freeman
 • Shaowen
 • Bardzell
 • Pei Ying
 • Chen
, 2020
, CHI 2020 - Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems
 • Jeffrey
 • Bardzell
 • Guo
 • Freeman
 • Shaowen
 • Bardzell
 • Pei Ying
 • Chen
, 2020
, CHI 2020 - Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems
 • Shaowen
 • Bardzell
 • Jofish
 • Kaye
 • Katta
 • Spiel
, 2020
, CHI EA 2020 - Extended Abstracts of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems
 • S. Shyam
 • Sundar
 • Jinyoung
 • Kim
 • Mary Beth
 • Rosson
 • Maria D.
 • Molina
, 2020
, CHI 2020 - Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems
 • Haining
 • Zhu
 • Zachary J.
 • Moffa
 • Xinning
 • Gui
 • John M.
 • Carroll
, 2020
, CHI 2020 - Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems
 • Haining
 • Zhu
 • Zachary J.
 • Moffa
 • Xinning
 • Gui
 • John M.
 • Carroll
, 2020
, CHI 2020 - Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems
 • Haining
 • Zhu
 • Zachary J.
 • Moffa
 • John M.
 • Carroll
, 2020
, CHI 2020 - Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems
 • Yanglan
 • Ou
 • Yuan
 • Xue
 • Ye
 • Yuan
 • Tao
 • Xu
 • Vincent
 • Pisztora
 • Jia
 • Li
 • Xiaolei
 • Huang
, 2020
, ISBI 2020 - 2020 IEEE International Symposium on Biomedical Imaging
on p. 1720-1724
 • Sooyeon
 • Lee
 • Madison
 • Reddie
 • Chun Hua
 • Tsai
 • Jordan
 • Beck
 • Mary Beth
 • Rosson
 • John M.
 • Carroll
, 2020
, CHI 2020 - Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems
 • Sooyeon
 • Lee
 • Madison
 • Reddie
 • Chun Hua
 • Tsai
 • Jordan
 • Beck
 • Mary Beth
 • Rosson
 • John M.
 • Carroll
, 2020
, CHI 2020 - Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems
 • Michael
 • Muller
 • Jeffrey
 • Bardzell
 • Eunjeong
 • Cheon
 • Norman Makoto
 • Su
 • Eric P.S.
 • Baumer
 • Casey
 • Fiesler
 • Ann
 • Light
 • Mark
 • Blythe
, 2020
, CHI EA 2020 - Extended Abstracts of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems
 • Eugene
 • Cho
 • S. Shyam
 • Sundar
 • Saeed
 • Abdullah
 • Nasim
 • Motalebi
, 2020
, CHI 2020 - Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems
 • Qingtian
 • Zou
 • Anoop
 • Singhal
 • Xiaoyan
 • Sun
 • Peng
 • Liu
, 2020
, IWSPA 2020 - Proceedings of the 6th International Workshop on Security and Privacy Analytics
on p. 43-52
 • Haoti
 • Zhong
 • Cong
 • Liao
 • Anna Cinzia
 • Squicciarini
 • Sencun
 • Zhu
 • David
 • Miller
, 2020
, CODASPY 2020 - Proceedings of the 10th ACM Conference on Data and Application Security and Privacy
on p. 97-108
 • Moojan
 • Ghafurian
 • David
 • Reitter
 • Frank E.
 • Ritter
, 2020
, ACM Transactions on Computer-Human Interaction
 • Weizhe
 • Zhang
 • Huanran
 • Wang
 • Hui
 • He
 • Peng
 • Liu
, 2020
, IEEE Transactions on Reliability
on p. 55-69
 • Hongfei
 • Xue
 • Wenjun
 • Jiang
 • Chenglin
 • Miao
 • Fenglong
 • Ma
 • Shiyang
 • Wang
 • Ye
 • Yuan
 • Shuochao
 • Yao
 • Aidong
 • Zhang
 • Lu
 • Su
, 2020
, Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies
 • Edoardo
 • Serra
 • Anu
 • Shrestha
 • Francesca
 • Spezzano
 • Anna
 • Squicciarini
, 2020
, CODASPY 2020 - Proceedings of the 10th ACM Conference on Data and Application Security and Privacy
on p. 29-38
 • Simone
 • Stumpf
 • Anicia
 • Peters
 • Shaowen
 • Bardzell
 • Margaret
 • Burnett
 • Daniela
 • Busse
 • Jessica
 • Cauchard
 • Elizabeth
 • Churchill
, 2020
, Foundations and Trends in Human-Computer Interaction
on p. 1-69
 • John M.
 • Carroll
 • Sooyeon
 • Lee
 • Madison
 • Reddie
 • Jordan
 • Beck
 • Mary Beth
 • Rosson
, 2020
, Interaction Design and Architecture(s)
on p. 29-52
 • John M.
 • Carroll
 • Sooyeon
 • Lee
 • Madison
 • Reddie
 • Jordan
 • Beck
 • Mary Beth
 • Rosson
, 2020
, Interaction Design and Architecture(s)
on p. 29-52
 • Bangwen
 • Deng
 • Wenfei
 • Wu
 • Linhai
 • Song
, 2020
, SOSR 2020 - Proceedings of the 2020 Symposium on SDN Research
on p. 34-40
 • Agnese
 • Chiatti
 • Gianluca
 • Bardaro
 • Emanuele
 • Bastianelli
 • Ilaria
 • Tiddi
 • Prasenjit
 • Mitra
 • Enrico
 • Motta
, 2020
, Electronics (Switzerland)
 • Ankur
 • Mali
 • Alexander G.
 • Ororbia
 • C. Lee
 • Giles
, 2020
, Proceedings - DCC 2020
on p. 23-32
 • Junho
 • Song
 • Kyungsik
 • Han
 • Dongwon
 • Lee
 • Sang Wook
 • Kim
, 2020
, 35th Annual ACM Symposium on Applied Computing, SAC 2020
on p. 450-457
 • Frank E.
 • Ritter
 • Martin K.C.
 • Yeh
 • Yu
 • Yan
 • Ka Chun
 • Siu
 • Dmitry
 • Oleynikov
, 2020
, Surgical Innovation
on p. 68-80
 • John Millar
 • Carroll
 • Jordan
 • Beck
 • Elizabeth W.
 • Boyer
 • Shipi
 • Dhanorkar
 • Srishti
 • Gupta
, 2020
, Interacting with Computers
on p. 492-506
 • Guo
 • Freeman
 • Nathan
 • McNeese
 • Jeffrey
 • Bardzell
 • Shaowen
 • Bardzell
, 2020
, Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction
 • Guo
 • Freeman
 • Nathan
 • McNeese
 • Jeffrey
 • Bardzell
 • Shaowen
 • Bardzell
, 2020
, Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction
 • Yu
 • Luo
 • Jianbo
 • Ye
 • Reginald B.
 • Adams
 • Jia
 • Li
 • Michelle G.
 • Newman
 • James Z.
 • Wang
, 2020
, International Journal of Computer Vision
 • Dongsheng
 • Luo
 • Jingchao
 • Ni
 • Suhang
 • Wang
 • Yuchen
 • Bian
 • Xiong
 • Yu
 • Xiang
 • Zhang
, 2020
, WSDM 2020 - Proceedings of the 13th International Conference on Web Search and Data Mining
on p. 393-401
 • Dongsheng
 • Luo
 • Jingchao
 • Ni
 • Suhang
 • Wang
 • Yuchen
 • Bian
 • Xiong
 • Yu
 • Xiang
 • Zhang
, 2020
, WSDM 2020 - Proceedings of the 13th International Conference on Web Search and Data Mining
on p. 393-401
 • Cunliang
 • Geng
 • Yong
 • Jung
 • Nicolas
 • Renaud
 • Vasant
 • Honavar
 • Alexandre M.J.J.
 • Bonvin
 • Li C.
 • Xue
, 2020
, Bioinformatics
on p. 112-121