Selected Publications

Research in the College of Information Sciences and Technology explores topics across a variety of core and cross-cutting domains. Filter the list below by publication author, research area, and year to explore recent publications from IST researchers.

 • Kuan Chieh
 • Lo
 • Shih Chieh
 • Dai
 • Aiping
 • Xiong
 • Jing
 • Jiang
 • Lun Wei
 • Ku
, 2021
, WSDM 2021 - Proceedings of the 14th ACM International Conference on Web Search and Data Mining
on p. 1069-1072
 • Tsung Yu
 • Hsieh
 • Suhang
 • Wang
 • Yiwei
 • Sun
 • Vasant
 • Honavar
, 2021
, WSDM 2021 - Proceedings of the 14th ACM International Conference on Web Search and Data Mining
on p. 607-615
 • Guodong
 • Du
 • Jia
 • Zhang
 • Fenglong
 • Ma
 • Min
 • Zhao
 • Yaojin
 • Lin
 • Shaozi
 • Li
, 2021
, Expert Systems With Applications
 • Dongdong
 • Huo
 • Chen
 • Cao
 • Peng
 • Liu
 • Yazhe
 • Wang
 • Mingxuan
 • Li
 • Zhen
 • Xu
, 2021
, Journal of Systems Architecture
 • Hanchao
 • Liu
 • Tai Jiang
 • Mu
 • Xiaolei
 • Huang
, 2021
, Computational Visual Media
on p. 229-239
 • Yeting
 • Bao
 • Hadi
 • Hosseini
, 2021
, SIGCSE 2021 - Proceedings of the 52nd ACM Technical Symposium on Computer Science Education
on p. 1253
 • Mayur Sunil
 • Jawalkar
 • Hadi
 • Hosseini
 • Carlos R.
 • Rivero
, 2021
, SIGCSE 2021 - Proceedings of the 52nd ACM Technical Symposium on Computer Science Education
on p. 1264
 • Jessica R.
 • McCann
 • Nathan A.
 • Bihlmeyer
 • Kimberly
 • Roche
 • Cameron
 • Catherine
 • Jayanth
 • Jawahar
 • Lydia Coulter
 • Kwee
 • Noelle E.
 • Younge
 • Justin
 • Silverman
 • Olga
 • Ilkayeva
 • Charles
 • Sarria
 • Alexandra
 • Zizzi
 • Janet
 • Wootton
 • Lisa
 • Poppe
 • Paul
 • Anderson
 • Michelle
 • Arlotto
 • Zhengzheng
 • Wei
 • Joshua A.
 • Granek
 • Raphael H.
 • Valdivia
 • Lawrence A.
 • David
 • Holly K.
 • Dressman
 • Christopher B.
 • Newgard
 • Svati H.
 • Shah
 • Patrick C.
 • Seed
 • John F.
 • Rawls
 • Sarah C.
 • Armstrong
, 2021
, Obesity
on p. 569-578
 • Huijun
 • Zhang
 • Junjie
 • Chen
 • Yan
 • Qiang
 • Juanjuan
 • Zhao
 • Jiangyang
 • Xu
 • Xiaobo
 • Fan
 • Yemin
 • Yang
 • Xiaolong
 • Zhang
, 2021
, Visual Computer
on p. 341-357
 • Jomara
 • Sandbulte
 • Chun Hua
 • Tsai
 • John M.
 • Carroll
, 2021
, International Journal of Human Computer Studies
 • Aiping
 • Xiong
 • Robert W.
 • Proctor
 • Yaqi
 • Xu
 • Howard N.
 • Zelaznik
, 2021
, Quarterly Journal of Experimental Psychology
on p. 241-253
 • Maria D.
 • Molina
 • S. Shyam
 • Sundar
 • Thai
 • Le
 • Dongwon
 • Lee
, 2021
, American Behavioral Scientist
on p. 180-212
 • Adam
 • Bowers
 • Cong
 • Liao
 • Douglas
 • Steiert
 • Dan
 • Lin
 • Anna
 • Squicciarini
 • Ali
 • Hurson
, 2021
, IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing
on p. 296-309
 • Clara
 • Caldeira
 • Xinning
 • Gui
 • Tera L.
 • Reynolds
 • Matthew
 • Bietz
 • Yunan
 • Chen
, 2021
, International Journal of Human Computer Studies
 • Yuan
 • Xue
 • Jiarong
 • Ye
 • Qianying
 • Zhou
 • L. Rodney
 • Long
 • Sameer
 • Antani
 • Zhiyun
 • Xue
 • Carl
 • Cornwell
 • Richard
 • Zaino
 • Keith C.
 • Cheng
 • Xiaolei
 • Huang
, 2021
, Medical Image Analysis
 • Huanran
 • Wang
 • Weizhe
 • Zhang
 • Hui
 • He
 • Peng
 • Liu
 • Daniel Xiapu
 • Luo
 • Yang
 • Liu
 • Jiawei
 • Jiang
 • Yan
 • Li
 • Xing
 • Zhang
 • Wenmao
 • Liu
 • Runzi
 • Zhang
 • Xing
 • Lan
, 2021
, IEEE Internet of Things Journal
 • Prasanna
 • Umar
 • Anna
 • Squicciarini
 • Christopher
 • Griffin
 • Joshua
 • Wede
, 2021
, International Journal of Human-Computer Interaction
 • Lingwei
 • Chen
 • Xiaoting
 • Li
 • Dinghao
 • Wu
, 2021
, Machine Learning and Knowledge Discovery in Databases - European Conference, ECML PKDD 2020, Proceedings
on p. 412-428
 • Richard
 • Canevez
 • Carleen
 • Maitland
 • Ying
 • Xu
 • Sydney Andrea
 • Hannah
 • Raphael
 • Rodriguez
, 2021
, Information Technology and People
 • Frank E.
 • Ritter
 • Michael “Q”
 • Qin
 • Korey
 • MacDougall
 • Chungil
 • Chae
, 2021
, Interactive Learning Environments
 • Jason (Jiasheng)
 • Zhang
 • Dongwon
 • Lee
, 2021
, Machine Learning and Knowledge Discovery in Databases - European Conference, ECML PKDD 2020, Proceedings
on p. 249-265
 • Byron
 • Reeves
 • Nilam
 • Ram
 • Thomas N.
 • Robinson
 • James J.
 • Cummings
 • C. Lee
 • Giles
 • Jennifer
 • Pan
 • Agnese
 • Chiatti
 • Mj
 • Cho
 • Katie
 • Roehrick
 • Xiao
 • Yang
 • Anupriya
 • Gagneja
 • Miriam
 • Brinberg
 • Daniel
 • Muise
 • Yingdan
 • Lu
 • Mufan
 • Luo
 • Andrew
 • Fitzgerald
 • Leo
 • Yeykelis
, 2021
, Human-Computer Interaction
on p. 150-201
 • Prasanna
 • Umar
 • Chandan
 • Akiti
 • Anna
 • Squicciarini
 • Sarah
 • Rajtmajer
, 2021
, Machine Learning and Knowledge Discovery in Databases
on p. 271-286
 • Sai Ajay
 • Modukuri
 • Sarah
 • Rajtmajer
 • Anna Cinzia
 • Squicciarini
 • Jian
 • Wu
 • C. Lee
 • Giles
, 2021
, CEUR Workshop Proceedings
 • Prasanna
 • Umar
 • Anna
 • Squicciarini
 • Sarah
 • Rajtmajer
, 2020
, Proceedings - 2020 IEEE International Conference on Big Data, Big Data 2020
on p. 1041-1050
 • Qingtian
 • Zou
 • Xiaoyan
 • Sun
 • Peng
 • Liu
 • Anoop
 • Singhal
, 2020
, Computer
on p. 92-96
 • Chen
 • Cao
 • Le
 • Guan
 • Jiang
 • Ming
 • Peng
 • Liu
, 2020
, Proceedings - 36th Annual Computer Security Applications Conference, ACSAC 2020
on p. 746-759
 • Prakash
 • Purswani
 • Zuleima T.
 • Karpyn
 • Khaled
 • Enab
 • Yuan
 • Xue
 • Xiaolei
 • Huang
, 2020
, Journal of Petroleum Science and Engineering
 • Michael
 • Gomez
 • Susana
 • Garcia
 • Sarah
 • Rajtmajer
 • Caitlin
 • Grady
 • Alfonso
 • Mejia
, 2020
, Applied Network Science
 • Ellen
 • Poplavska
 • Thomas B.
 • Norton
 • Shomir
 • Wilson
 • Norman
 • Sadeh
, 2020
, Legal Knowledge and Information Systems - JURIX 2020
on p. 243-246
 • Johnna
 • Blair
 • Saeed
 • Abdullah
, 2020
, Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies
 • Shen
 • Wang
 • Yuyuan
 • Zhou
 • Xiaochen
 • Qin
 • Suresh
 • Nair
 • Xiaolei
 • Huang
 • Yaling
 • Liu
, 2020
, Scientific reports
 • Heming
 • Wang
 • Tamar
 • Sofer
 • Xiang
 • Zhang
 • Robert C.
 • Elston
 • Susan
 • Redline
 • Xiaofeng
 • Zhu
, 2020
, Scientific reports
 • Sihem
 • Amer-Yahia
 • Senjuti
 • Basu Roy
 • Lei
 • Chen
 • Atsuyuki
 • Morishima
 • James
 • Abello Monedero
 • Pierre
 • Bourhis
 • François
 • Charoy
 • Marina
 • Danilevsky
 • Gautam
 • Das
 • Gianluca
 • Demartini
 • Abhishek
 • Dubey
 • Shady
 • Elbassuoni
 • David
 • Gross-Amblard
 • Emilie
 • Hoareau
 • Munenari
 • Inoguchi
 • Jared
 • Kenworthy
 • Itaru
 • Kitahara
 • Dongwon
 • Lee
 • Yunyao
 • Li
 • Ria Mae
 • Borromeo
 • Paolo
 • Papotti
 • Raghav
 • Rao
 • Sudeepa
 • Roy
 • Pierre
 • Senellart
 • Keishi
 • Tajima
 • Saravanan
 • Thirumuruganathan
 • Marion
 • Tommasi
 • Kazutoshi
 • Umemoto
 • Andrea
 • Wiggins
 • Koichiro
 • Yoshida
, 2020
, SIGMOD Record
on p. 30-35
 • Zhuomin
 • Zhang
 • Dolzodmaa
 • Davaasuren
 • Chenyan
 • Wu
 • Jeffery A.
 • Goldstein
 • Alison D.
 • Gernand
 • James Z.
 • Wang
, 2020
, Pattern Recognition Letters
on p. 165-171
 • Chen
 • Tian
 • Yazhe
 • Wang
 • Peng
 • Liu
 • Yu
 • Wang
 • Ruirui
 • Dai
 • Anyuan
 • Zhou
 • Zhen
 • Xu
, 2020
, Proceedings - 2020 IEEE 19th International Conference on Trust, Security and Privacy in Computing and Communications, TrustCom 2020
on p. 615-622
 • Lannan
 • Luo
 • Qiang
 • Zeng
 • Chen
 • Cao
 • Kai
 • Chen
 • Jian
 • Liu
 • Limin
 • Liu
 • Neng
 • Gao
 • Min
 • Yang
 • Xinyu
 • Xing
 • Peng
 • Liu
, 2020
, IEEE Transactions on Mobile Computing
on p. 2946-2964
 • Yoon Ho
 • Choi
 • Peng
 • Liu
 • Zitong
 • Shang
 • Haizhou
 • Wang
 • Zhilong
 • Wang
 • Lan
 • Zhang
 • Junwei
 • Zhou
 • Qingtian
 • Zou
, 2020
, Cybersecurity
 • Zhisheng
 • Hu
 • Minghui
 • Zhu
 • Peng
 • Liu
, 2020
, ACM Transactions on Privacy and Security
 • Faegheh
 • Moazeni
 • Javad
 • Khazaei
 • Prasenjit
 • Mitra
, 2020
, Journal of Hydrology
 • Huiyue
 • Wu
 • Jinxuan
 • Gai
 • Yu
 • Wang
 • Jiayi
 • Liu
 • Jiali
 • Qiu
 • Jianmin
 • Wang
 • Xiaolong(Luke)
 • Zhang
, 2020
, International Journal of Human Computer Studies
 • Wentao
 • Wang
 • Tyler
 • Derr
 • Yao
 • Ma
 • Suhang
 • Wang
 • Hui
 • Liu
 • Zitao
 • Liu
 • Jiliang
 • Tang
, 2020
, Proceedings - 20th IEEE International Conference on Data Mining, ICDM 2020
on p. 1316-1321
 • Haoyu
 • Liu
 • Fenglong
 • Ma
 • Yaqing
 • Wang
 • Shibo
 • He
 • Jiming
 • Chen
 • Jing
 • Gao
, 2020
, Proceedings - 20th IEEE International Conference on Data Mining, ICDM 2020
on p. 372-381
 • Thai
 • Le
 • Suhang
 • Wang
 • Dongwon
 • Lee
, 2020
, Proceedings - 20th IEEE International Conference on Data Mining, ICDM 2020
on p. 282-291
 • Zhenzhou
 • Tian
 • Qing
 • Wang
 • Cong
 • Gao
 • Lingwei
 • Chen
 • Dinghao
 • Wu
, 2020
, International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering
on p. 1667-1688
 • Yuchen
 • Bian
 • Jun
 • Huan
 • Dejing
 • Dou
 • Xiang
 • Zhang
, 2020
, Proceedings - 20th IEEE International Conference on Data Mining, ICDM 2020
on p. 930-935
 • Yubo
 • Kou
, 2020
, CHI PLAY 2020 - Proceedings of the Annual Symposium on Computer-Human Interaction in Play
on p. 81-92
 • Chi
 • Lin
 • Tingting
 • Xu
 • Jie
 • Xiong
 • Fenglong
 • Ma
 • Lei
 • Wang
 • Guowei
 • Wu
, 2020
, Proceedings - 2020 IEEE 40th International Conference on Distributed Computing Systems, ICDCS 2020
on p. 700-709
 • Ren
 • Pang
 • Hua
 • Shen
 • Xinyang
 • Zhang
 • Shouling
 • Ji
 • Yevgeniy
 • Vorobeychik
 • Xiapu
 • Luo
 • Alex
 • Liu
 • Ting
 • Wang
, 2020
, CCS 2020 - Proceedings of the 2020 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security
on p. 85-99