Selected Publications

Research in the College of Information Sciences and Technology explores topics across a variety of core and cross-cutting domains. Filter the list below by publication author, research area, and year to explore recent publications from IST researchers.

 • Yaowei
 • Yan
 • Yuchen
 • Bian
 • Dongsheng
 • Luo
 • Dongwon
 • Lee
 • Xiang
 • Zhang
, 2019
, The Web Conference 2019 - Proceedings of the World Wide Web Conference, WWW 2019
on p. 2137-2146
 • Qi
 • Zhou
 • Junping
 • Zhang
 • Lingfu
 • Che
 • Hongming
 • Shan
 • James Z.
 • Wang
, 2019
, IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems
on p. 1728-1738
 • Xiang
 • Ling
 • Shouling
 • Ji
 • Jiaxu
 • Zou
 • Jiannan
 • Wang
 • Chunming
 • Wu
 • Bo
 • Li
 • Ting
 • Wang
, 2019
, Proceedings - 2019 IEEE Symposium on Security and Privacy, SP 2019
on p. 673-690
 • Prasanna
 • Umar
 • Anna
 • Squicciarini
 • Sarah
 • Rajtmajer
, 2019
, The Web Conference 2019 - Proceedings of the World Wide Web Conference, WWW 2019
on p. 3272-3278
 • Yang
 • Li
 • Quan
 • Pan
 • Suhang
 • Wang
 • Haiyun
 • Peng
 • Tao
 • Yang
 • Erik
 • Cambria
, 2019
, Information Sciences
on p. 73-85
 • Chao Chun
 • Hsu
 • Hsin Yu
 • Lin
 • Yu Hua
 • Chen
 • Ting Hao
 • Huang
 • Zi Yuan
 • Chen
 • Lun Wei
 • Ku
, 2019
, The Web Conference 2019 - Proceedings of the World Wide Web Conference, WWW 2019
on p. 3531-3535
 • Yuan
 • Yao
 • Hanghang
 • Tong
 • Guo
 • Yan
 • Feng
 • Xu
 • Xiang
 • Zhang
 • Boleslaw K.
 • Szymanski
 • Jian
 • Lu
, 2019
, World Wide Web
on p. 1099-1129
 • Lingyun
 • Situ
 • Linzhang
 • Wang
 • Xuandong
 • Li
 • Le
 • Guan
 • Wenhui
 • Zhang
 • Peng
 • Liu
, 2019
, Proceedings - 2019 IEEE/ACM 41st International Conference on Software Engineering
on p. 270-271
 • Aria
 • Khademi
 • David
 • Foley
 • Sanghack
 • Lee
 • Vasant
 • Honavar
, 2019
, The Web Conference 2019 - Proceedings of the World Wide Web Conference, WWW 2019
on p. 2907-2914
 • Joshua
 • Morris
 • Dan
 • Lin
 • Anna
 • Squicciarini
, 2019
, SACMAT 2019 - Proceedings of the 24th ACM Symposium on Access Control Models and Technologies
on p. 37-48
 • Na
 • Sun
 • Xiying
 • Wang
 • Mary Beth
 • Rosson
, 2019
, CHI 2019 - Proceedings of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems
 • John A.
 • Doucette
 • Alan
 • Tsang
 • Hadi
 • Hosseini
 • Kate
 • Larson
 • Robin
 • Cohen
, 2019
, Autonomous Agents and Multi-Agent Systems
on p. 298-329
 • Alexander G.
 • Ororbia
 • Ankur
 • Mali
 • Jian
 • Wu
 • Scott
 • O'Connell
 • William
 • Dreese
 • David
 • Miller
 • C. Lee
 • Giles
, 2019
, Proceedings - DCC 2019
on p. 3-12
 • Yang
 • Li
 • Suhang
 • Wang
 • Quan
 • Pan
 • Haiyun
 • Peng
 • Tao
 • Yang
 • Erik
 • Cambria
, 2019
, Knowledge-Based Systems
on p. 64-75
 • Xinning
 • Gui
 • Yunan
 • Chen
, 2019
, CHI 2019 - Proceedings of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems
 • Fenglong
 • Ma
 • Jing
 • Gao
 • Yaliang
 • Li
 • Nan
 • Du
 • Chenwei
 • Zhang
 • Wei
 • Fan
, 2019
, The Web Conference 2019 - Proceedings of the World Wide Web Conference, WWW 2019
on p. 3041-3048
 • Anita
 • Chen
 • Chien Wen
 • Yuan
 • Ning F.
 • Ma
 • Chi Yang
 • Hsu
 • Benjamin V.
 • Hanrahan
, 2019
, CHI 2019 - Proceedings of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems
 • Xiying
 • Wang
 • Tiffany
 • Knearem
 • John M.
 • Carroll
, 2019
, Proceedings of the 13th EAI International Conference on Pervasive Computing Technologies for Healthcare, PervasiveHealth 2019
on p. 111-118
 • Norman Makoto
 • Su
 • Amanda
 • Lazar
 • Jeffrey
 • Bardzell
 • Shaowen
 • Bardzell
, 2019
, ACM Transactions on Computer-Human Interaction
 • Ting Yao
 • Hsu
 • Ting Hao Kenneth
 • Huang
 • Yen Chia
 • Hsu
, 2019
, CHI EA 2019 - Extended Abstracts of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems
 • Amanda
 • Lazar
 • Norman Makoto
 • Su
 • Jefrey
 • Bardzell
 • Shaowen
 • Bardzell
, 2019
, CHI 2019 - Proceedings of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems
 • Alex D.
 • Washburne
 • Justin D.
 • Silverman
 • James T.
 • Morton
 • Daniel J.
 • Becker
 • Daniel
 • Crowley
 • Sayan
 • Mukherjee
 • Lawrence A.
 • David
 • Raina K.
 • Plowright
, 2019
, Ecological Monographs
 • Le
 • Guan
 • Chen
 • Cao
 • Sencun
 • Zhu
 • Jingqiang
 • Lin
 • Peng
 • Liu
 • Yubin
 • Xia
 • Bo
 • Luo
, 2019
, WiSec 2019 - Proceedings of the 2019 Conference on Security and Privacy in Wireless and Mobile Networks
on p. 34-44
 • Guo
 • Freeman
 • Szu Yu
 • Liu
 • Jefrey
 • Bardzell
 • Xi
 • Lu
 • Shaowen
 • Bardzell
 • Diandian
 • Cao
, 2019
, CHI 2019 - Proceedings of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems
 • Norman Makoto
 • Su
 • Jeffrey
 • Bardzell
 • Jed R.
 • Brubaker
 • Victor
 • Kaptelinin
 • Shaowen
 • Bardzell
 • Ann
 • Light
 • Dag
 • Svanæs
, 2019
, CHI EA 2019 - Extended Abstracts of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems
 • Szu Yu
 • Liu
 • Shaowen
 • Bardzell
 • Jeffrey
 • Bardzell
, 2019
, CHI 2019 - Proceedings of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems
 • Shirin
 • Feiz
 • Syed Masum
 • Billah
 • Vikas
 • Ashok
 • Roy
 • Shilkrot
 • I. V.
 • Ramakrishnan
, 2019
, CHI 2019 - Proceedings of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems
 • Yubo
 • Kou
 • Xinning
 • Gui
 • Yunan
 • Chen
 • Bonnie
 • Nardi
, 2019
, CHI 2019 - Proceedings of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems
 • Sooyeon
 • Lee
 • Bjorn
 • Hubert-Wallander
 • Molly
 • Stevens
 • John M.
 • Carroll
, 2019
, CHI 2019 - Proceedings of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems
 • Yunan
 • Chen
 • Xinning
 • Gui
 • Claus
 • Bossen
 • Valeria
 • Herskovic
 • Nervo
 • Verdezoto
 • Xiaojuan
 • Ma
 • Naveen
 • Bagalkot
 • Bernd
 • Ploderer
, 2019
, CHI EA 2019 - Extended Abstracts of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems
 • Kotaro
 • Hara
 • Kristy
 • Milland
 • Benjamin V.
 • Hanrahan
 • Chris
 • Callison-Burch
 • Abigail
 • Adams
 • Saiph
 • Savage
 • Jeffrey P.
 • Bigham
, 2019
, CHI EA 2019 - Extended Abstracts of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems
 • Syed Masum
 • Billah
 • Shirin
 • Feiz
 • Vikas
 • Ashok
 • Roy
 • Shilkrot
 • I. V.
 • Ramakrishnan
, 2019
, Proceedings of the 16th Web For All 2019 Personalization - Personalizing the Web, W4A 2019
 • Chien Wen
 • Yuan
 • Benjamin V.
 • Hanrahan
 • John M.
 • Carroll
, 2019
, Information Technology and People
on p. 344-363
 • Haiqin
 • Weng
 • Shouling
 • Ji
 • Fuzheng
 • Duan
 • Zhao
 • Li
 • Jianhai
 • Chen
 • Qinming
 • He
 • Ting
 • Wang
, 2019
, Proceedings - 2019 IEEE 35th International Conference on Data Engineering, ICDE 2019
on p. 1874-1885
 • Fred
 • Fonseca
 • Michael
 • Marcinkowski
 • Clodoveu
 • Davis
, 2019
, Journal of the Association for Information Science and Technology
on p. 402-411
 • Chi
 • Lin
 • Yanhong
 • Zhou
 • Fenglong
 • Ma
 • Jing
 • Deng
 • Lei
 • Wang
 • Guowei
 • Wu
, 2019
, INFOCOM 2019 - IEEE Conference on Computer Communications
on p. 1819-1827
 • Qian
 • Zhang
 • Yuan
 • Xue
 • Xiaolei
 • Huang
, 2019
, ISBI 2019 - 2019 IEEE International Symposium on Biomedical Imaging
on p. 489-492
 • Justin
 • Semonsen
 • Christopher
 • Griffin
 • Anna
 • Squicciarini
 • Sarah
 • Rajtmajer
, 2019
, IEEE Transactions on Cybernetics
on p. 1270-1278
 • Maliheh
 • Ghajargar
 • Jeffrey
 • Bardzell
, 2019
, Design Journal
on p. 2031-2044
 • Wei
 • Zhou
 • Yan
 • Jia
 • Anni
 • Peng
 • Yuqing
 • Zhang
 • Peng
 • Liu
, 2019
, IEEE Internet of Things Journal
on p. 1606-1616
 • Tengfei
 • Tu
 • Xiaoyu
 • Liu
 • Linhai
 • Song
 • Yiying
 • Zhang
, 2019
, ASPLOS 2019 - 24th International Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems
on p. 865-878
 • Xiao
 • Liu
 • Yufei
 • Jiang
 • Dinghao
 • Wu
, 2019
, Proceedings - 19th IEEE International Symposium on High Assurance Systems Engineering, HASE 2019
on p. 1-8
 • Chien Wen
 • Yuan
 • Benjamin V.
 • Hanrahan
 • Sooyeon
 • Lee
 • Mary Beth
 • Rosson
 • John M.
 • Carroll
, 2019
, Universal Access in the Information Society
on p. 127-140
 • Szu Yu Cyn
 • Liu
 • Jeffrey
 • Bardzell
 • Shaowen
 • Bardzell
, 2019
, TEI 2019 - Proceedings of the 13th International Conference on Tangible, Embedded, and Embodied Interaction
on p. 605-614
 • Jeffrey
 • Bardzell
, 2019
, Interactions
on p. 22-23
 • Maxwell
 • Hartt
 • Hadi
 • Hosseini
, 2019
, The Power of Play in Higher Education
on p. 263-271
 • Yimin
 • Zhou
 • Yiwei
 • Sun
 • Vasant
 • Honavar
, 2019
, Proceedings - 2019 IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision, WACV 2019
on p. 283-293
 • Chen
 • Zhong
 • John
 • Yen
 • Peng
 • Liu
 • Robert F.
 • Erbacher
, 2019
, IEEE Systems Journal
on p. 603-614
 • Peiying
 • Wang
 • Shijie
 • Jia
 • Bo
 • Chen
 • Luning
 • Xia
 • Peng
 • Liu
, 2019
, CODASPY 2019 - Proceedings of the 9th ACM Conference on Data and Application Security and Privacy
on p. 327-338
 • Benjamin
 • Ford
 • Matthew
 • Brown
 • Amulya
 • Yadav
 • Amandeep
 • Singh
 • Arunesh
 • Sinha
 • Biplav
 • Srivastava
 • Christopher
 • Kiekintveld
 • Milind
 • Tambe
, 2019
, Artificial Intelligence and Conservation
on p. 136-150